Lidlauki

Veidlapas nosaukums Atvērt veidlapu
Iesniegums gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamu objektu būvniecībai, ierīkošanai un izvietošanai
Paziņojums par gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas pabeigšanu
Iesniegums lidlauka sertifikācijai
Lidlauka sertifikācija pēc Komisijas Regulas Nr.139/2014 Pieteikuma veidlapa
Lidlauka sertifikācija pēc Komisijas Regulas Nr.139/2014 Atbilstības deklarācijas veidlapa
Lidlauka sertifikācija pēc Komisijas Regulas Nr.139/2014 Ekspluatācijas pamata veidlapa
Lidlauka sertifikācija pēc Komisijas Regulas Nr.139/2014 Novirzes apstiprinājuma veidlapa
Lidlauka sertifikācija pēc Komisijas Regulas Nr.139/2014 Alternatīvo līdzekļu veidlapa
Lidlauka sertifikācija pēc Komisijas Regulas Nr.139/2014 Sertifikācijas pamata veidlapa
Lidlauka sertifikācija pēc Komisijas Regulas Nr.139/2014 Helikopteru lidlauka sertifikācijas pamats (HSP)