Emisijas un tonnkilometru veidlapas

Nosaukums Atvērt veidlapu
Gada emisiju ziņojuma veidlapa
Tonnkilometru ziņojuma veidlapa
Tonnkilometru monitoringa plāna veidlapa
Finanšu līdzekļu izlietojuma ziņojuma veidlapa
Gada emisiju monitoringa plāns: ES ETS un ICAO CORSIA apvienotai ziņošanai