GK reģistrācija, lidotspēja, ekspluatācija

Noteik.nr. Nosaukums Pieņemti Spēkā no Fails
722 Kārtība, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izmanto militārajām vajadzībām 30.10.2007 01.03.2008
661 Kārtība, kādā veicama civilās aviācijas gaisa kuģa būvēšana un pārbūvēšana, atsevišķu gaisa kuģa daļu, ierīču un palīgierīču izgatavošana un gaisa kuģa tehniskā apkope (remonts) 15.08.2006 08.09.2006
573 Noteikumi par gaisa kuģa atzīšanu par derīgu lidojumiem 11.07.2006 15.07.2006
487 Noteikumi par civilo zemskaņas reaktīvo gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos 20.06.2006 23.06.2006
200 Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģstrētajiem gaisa kuģiem 14.03.2006 23.03.2006
1041 Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām 27.12.2005 01.01.2006
650 Ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaudes kārtība 21.10.2014 28.10.2014
822 Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība 23.12.2014 07.01.2015
453 Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām 06.06.2006 10.06.2006
Buklets: "Gaisa kuģa stacijas atļaujas saņemšana/anulēšana"