Civilās aviācijas lidlauki

Noteik.nr. Nosaukums Pieņemti Spēkā no Fails
570 Noteikumi par objektu marķēšanu un aprīkošanu ar aizsarggaismām 21.07.2008 25.07.2008
447 Kārtība, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum 17.06.2008 23.07.2008
635 Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju 01.08.2006 24.08.2006
120 Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus un veic gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti 10.03.2015 14.03.2015
750 Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi un militārās aviācijas lidlauku – civilās aviācijas gaisa kuģi 04.12.2018 01.01.2019