Civilās aviācijas drošība

Noteik.nr. Virsraksts Pieņemti Spēkā no Fails
415 Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu 05.05.2010 03.06.2010
397 Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu 27.04.2010 01.05.2010
424 Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām 10.06.2008 18.06.2008
623 Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" un valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" funkciju un resursu nodošanu Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu 18.09.2007 22.09.2007
290 Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā 18.04.2006 22.04.2006
682 Nacionālas civilās aviācijas drošības komisijas nolikums 01.12.2015 10.12.2015
973 Transporta nelaimes gadījumu un incdentu izmeklēšanas biroja nolikums 20.12.2005 01.01.2006
423 Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība 31.05.2011 30.06.2011
460 Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un lidostas caurlaides izsniegšanas un anulēšanas kārtība 30.07.2013 13.08.2013
634 Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā 03.11.2015 15.11.2015
331 Noteikumi par pasākumiem, kas saistīti ar civilās aviācijas nelaimes gadījumiem 31.05.2016 04.06.2016
280 Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem 23.03.2010 27.03.2010
444 Valsts civilās aviācijas drošības programmas pasākumu īstenošanā iesaistītā personāla sertificēšanas kārtība 08.08.2017 11.08.2017
211 Kārtība, kādā noteiktas pasažieru kategorijas atbrīvo no lidostas drošības pārbaudes 14.04.2020 18.04.2020