Aeronavigācija un gaisa telpas izmantošana

Noteik.nr. Nosaukums Pieņemti Spēkā no Fails
1050 Aerostatu lidojumu veikšanas kārtība 15.09.2009 19.09.2009
145 Ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtība 17.02.2009 01.03.2009
819 Noteikumi par atļaujas izsniegšanu aviācijas skates organizēšanai un norisei un aviācijas skates organizēšanas un norises kārtību 04.12.2007 08.12.2007
481 Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas kārtība attiecība uz atsevišķām darbībām 10.07.2007 14.07.2007
966 Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi viec lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā 21.11.2006 07.12.2006
657 Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās infomrācijas sniegšanas kārtība 15.08.2006 23.08.2006
298 Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 08.05.2007 12.05.2007
26 Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība 12.01.2016 30.01.2016
194 Aviācijas meteoroloģiskā minimuma piemērošanas kartība 14.03.2006 18.03.2006
415 Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem 19.06.2012 27.06.2012
620 Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju 20.08.2013 03.09.2013
1112 Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība 15.10.2013 18.10.2013
487 Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība 19.08.2014 01.09.2014
47 Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko tiesību subjektiem 27.01.2015 11.02.2015
750 Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi un militārās aviācijas lidlauku – civilās aviācijas gaisa kuģi 04.12.2018 01.01.2019