MK instrukcijas

Instr. nr. Nosaukums Pieņemta Spēkā no Fails
9 Sadarbības kārtība starp Civilās aviācijas aģentūru un Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem attiecībā uz Latvijas Nacionālo bruņoto spēku rīcību gaisa telpas izmantošanā 07.07.2008 10.07.2008
Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas, augstākās ārvalstu amatpersonas un pavadošos delegācijas locekļus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm.