Ar LR tiesību aktiem saistītie starptautiskie dokumenti

Autors Nr. Nosaukums Fails LR saistošie tiesību akti
ICAO Doc 9906 Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design 6.sējums MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 9905 Required Navigation Performance Authorization Required (RNP AR) Procedure Design Manual 1/2 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 9905 Required Navigation Performance Authorization Required (RNP AR) Procedure Design Manual 2/2 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations Volume I 1/2 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations Volume I 2/2 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations Volume II 1/7 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations Volume II 2/7 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations Volume II 3/7 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations Volume II 4/7 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations Volume II 5/7 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations Volume II 6/7 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations Volume II 7/7 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
EASA 2011/015/R Acceptable Means of Compliance - AMC and Guidance Material - GM MK not. Nr.698 "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšanas kārtība"
EASA Amendment 2013/016/R Acceptable Means of Compliance - AMC and Guidance Material - GM MK not. Nr.698 "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšanas kārtība"
EASA 2011/015/R Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas MED daļai Part-MED MK not. Nr.698 "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšanas kārtība"
EASA Grozījumi 2013/016/R Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas MED daļai Part-MED MK not. Nr.698 "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšanas kārtība"
EUROCONTROL Eirokontroles datu kvalitātes prasību specifikācija MK not . Nr.487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
EUROCONTROL Eirokontroles datu ticamības (garantijas) līmeņa specifikācija MK not . Nr.487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
EUROCONTROL Eirokontroles aeronavigācijas datu ģenerēšanas specifikācija" 1. sējums MK not . Nr.487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
EUROCONTROL Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas dokuments "Eirokontroles aeronavigācijas datu ģenerēšanas specifikācija" 2. sējums MK not . Nr. 487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
EUROCONTROL Reljefa un šķēršļu datu rokasgrāmata MK not . Nr. 487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
EUROCONTROL Eirokontroles elektroniskās aeronavigācijas informācijas publikācijas specifikācija MK not . Nr. 487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
EUROCONTROL Eirokontroles aeronavigācijas informācijas apmaiņas specifikācija MK not . Nr. 487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
ICAO Doc 8071 ICAO Doc 8071 v1 cons_en Fourth Edition 2000 Vol I (2014 SEP) MK noteikumu projekt "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.620 „Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju”
ICAO Doc 8071 ICAO Doc 8071 v1 cons_en Fifth Edition 2007 Vol II (2014 SEP) MK noteikumu projekt "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.620 „Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju”
ICAO Doc 8071 ICAO Doc 8071 v1 cons_en First Edition 1998 Vol III (2014 SEP) MK noteikumu projekt "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.620 „Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju”
EASA 2013/020/R Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai (AMC) un vadlīnijas (GM). SPA daļa. MK noteikumu projekts „Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība”
EASA 2012/018/R Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai (AMC) un vadlīnijas (GM). CAT daļa. MK noteikumu projekts „Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība”
EASA 2013/018/R Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai (AMC) un vadlīnijas (GM). ARO daļa. MK noteikumu projekts „Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība”
EASA 2013/019/R Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai (AMC) un vadlīnijas (GM). ORO daļa. MK noteikumu projekts „Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība”
ICAO Doc 9906 "Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design" 1.sējums MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 9906 "Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design" 2.sējums MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 9906 "Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design" 3.sējums MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 9906 "Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design" 5.sējums MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 10066 Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu rokasgrāmata AIP MK not. Nr.487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
EASA Pieņemami līdzekļi atbilstības nodrošināšanai un norādījumi par FCL daļu 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.51 “Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi”
ICAO Doc 9841 Manual on the Approval of Training Organizations MK not. Nr. 730 "Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"
EASA 2015/010/R Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part ATCO.MED Medical requirements for air traffic controllers MK not. Nr.698 "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšanas kārtība"