Ārvalstu aviokompānijas

ES PROGRAMMA ĀRZEMJU GAISA KUĢU DROŠĪBAS NOVĒRTĒŠANAI
(SAFA Programma)

Galvenais instruments ārvalstu gaisa kuģu drošības novērtēšanai Eiropas Savienībā ir SAFA programma (SAFA – Safety Assessment of Foreign Aircraft). SAFA programmas inspekcijas tiek veiktas uz Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas dalībvalsts gaisa kuģiem, kā arī uz trešo valstu gaisa kuģiem, lai pārliecinātos par to atbilstību starptautiskajām lidojumu drošības prasībām. Informācija tiek apkopota Eiropas Savienības SAFA programmas datu bāzē. Ja gaisa kuģa pārbaudes norāda uz nopietnām novirzēm no starptautiskajām lidojumu drošības prasībām (sevišķi, ja tās atkārtojas), civilās aviācijas kompetentās iestādes nekavējoties par to ziņo Eiropas Komisijai. Šāda rīcība gaisa transporta jomā vērsta galvenokārt uz to, lai nodrošinātu augstu drošības līmeni un aizsargātu pasažierus.
Lai nodrošinātu maksimālu caurredzamību, ir izveidots saraksts ar gaisa pārvadātājiem, kuri neatbilst attiecīgajiem drošības kritērijiem. Lēmumu par rīcību Eiropas Savienības līmenī pieņem atbilstoši katras lietas būtībai (Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti).
Gaisa kuģi un gaisa kuģu ekspluatanti tiek pārbaudīti gan pēc nejaušības principa, gan ievērojot Komisijas Regulas (EK) Nr. 351/2008 prasības attiecībā uz prioritātes kritērijiem Kopienas lidostas izmantojošo gaisa kuģu perona pārbaužu veikšanā.

Papildus informācija pasažieriem
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/36/EK (2004. gada 21. aprīlis) par Kopienas lidostas izmantojošo trešo valstu gaisa kuģu drošību nosaka, ka dalībvalstu Civilās aviācijas uzraugošo iestāžu pienākums ir informācijas vākšana, lai nodrošinātu Kopienas mērķiem atbilstošu SAFA programmas izpildi. Cita starpā ir minēta informācijas vākšana no pasažieriem (sūdzībām). Šeit jāuzsver, ka Civilās aviācijas aģentūra izskata sūdzības, kas saistītas ar lidojumu drošību.
Jautājumus / sūdzības, kas saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzību izskata „Patērētāju tiesību aizsardzības centrs”. Civilās aviācijas aģentūra un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sadarbojas pasažieru drošības un patērētāju tiesību nodrošināšanas uzraudzībā.

Ja Jums ir bažas par ārvalstu gaisa kuģu drošību, lūdzu aizpildiet Sūdzību par lidojuma drošību (veidlapa pdf, veidlapa word), un nosūtiet to Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas Drošības statistikas nodaļai.

Drošības statistikas nodaļa
SAFA Nacionālais Koordinators

Telefons: + 371 67830969 (diennakts tālrunis)
E-pasts: safety[at]caa.gov.lv (diennakts uzraudzība)

Vairāk par SAFA programmu var lasīt šeit:
http://easa.europa.eu/approvals-and-standardisation/safety-assessment-of-foreign-aircraft-SAFA.php (angļu valodā)
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EU%20Ramp%20Inspection%20Programme%20-%20Annual%20Report%202013-2017.pdf (angļu valodā)