Jautājumus varat uzdot uzklikšķinot sadaļai JAUTĀJIET. Uzdotie jautājumi nonāks CAA e-pasta kastītē jautajiet@caa.gov.lv.

Jautājumus varat uzdot uzklikšķinot sadaļai JAUTĀJIET.
Uzdotie jautājumi nonāks CAA e-pasta kastītē jautajiet@caa.gov.lv.

Vai lidmašīnas salonā var lietot inhalējamos astmas medikamentus (inhalatoru)? Vai man ir nepieciešama īpaša ārstniecības iestādes izsniegta atļauja?

Protams, ka var!
Jāatzīmē, ka uz medikamentiem neattiecas arī Regulā Nr. 185/2010 noteiktie šķidrumu pārvadāšanas ierobežojumi.

Kāpēc nevar ienest lidmašīnas salonā dzeramo ūdeni, kas pirkts lidostas teritorijā izlidošanas zonā?

Uz ūdeni attiecas šķidruma pārvadāšanas ierobežojumi. Minētais ierobežojums neattiecas uz ūdeni, kas iegādāts lidostas zonā, kas atrodas aiz drošības pārbaudes kontrolpunktiem.

Ja man līdzi iesākta zobu pastas tūbiņa ( 120 ml), vai varu to ņemt līdzi rokas bagāžā?

Saskaņā ar EK Regulu Nr. 185/2010 attiecībā uz šķidrumu pārvadāšanu ir noteikts limits – 100ml. Neatkarīgi no tūbiņas satura, tās maksimālais tilpums nedrīkst pārsniegt 100ml.

Kāpēc avio pasažieriem tiek noteiktas prasības attiecībā uz pirmās nepieciešamības lietām, higiēnas utml. priekšmetiem, bez kuriem nav iedomājama ceļošana?

Netiek noteiktas prasības attiecībā uz higiēnas precēm, bet gan uz aizliegto priekšmetu un potenciāli bīstamu vielu, tajā skaitā šķidrumu pārvadāšanu rokas bagāžā. Pamatprincips ir tāds, ka rokas bagāžā pasažieris ir aicināts ievietot tos priekšmetus, kuri ir nepieciešami lidojuma laikā. Pārējās preces (tajā skaitā higiēnas) pasažieris ir aicināts ievietot reģistrētajā bagāžā. Izvēloties ceļojumu ar gaisa kuģi pasažieris apzinās, ka aviodrošības prasības ir ieviestas, lai aizsargātu pasažierus un novērstu nelikumīgu iejaukšanos civilās aviācijas gaisa kuģu darbībā.

Cik pavisam kopā Latvijā ir privāto lidmašīnu?

LR Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā ( dati uz 21.03.2012.) kopā reģistrēti 264 gaisa kuģi.
Tajā skaitā:
- uz privātpersonu vārda- 68 gaisa kuģi, no kuriem ir 52 lidmašīnas, tajā skaitā:
- lidmašīnas ar maksimālo pacelšanās svaru līdz 472,5 kg- 22;
- lidmašīnas ar maksimālo pacelšanās masu no 600 līdz 5500 kg- 30.

Cik cilvēki ir saņēmši privātpilota apliecību?

Latvijā uz doto brīdi (21.03.12.) ir 34 piloti, kuri ir saņēmuši amatierpilota apliecības (LAPL) ar kvalifikācijas atzīmi ULAL (Ultra light Aircraft/Ultra viegls gaisa kuģis). Šīs apliecības tiek izdotas pamatojoties uz MK Nr. 51/ 2011, 2 un 3. nodaļu, kas paredz to, ka pilots ir tiesīgs pilotēt ultra vieglu lidmašīnu, kuras maksimālā pacelšanās masa nepārsniedz 495 kg.

Savukārt 200 pilotu ir saņēmuši privātpilota apliecības (PPL) saskaņā ar JAR - FCL1 / 2, nodaļu B un C. Šīs apliecības, bez papildus formalitāšu veikšanas, ir derīgas visās Vienoto aviācijas institūciju (JAA) dalībvalstīs.

Kas nepieciešams, lai interesents iegūtu tiesības lidot ar privāto lidmašīnu?

Personai, lai saņemtu amatierpilota apliecību, ir jāapgūst Civilās aviācijas aģentūras (CAA) apstiprinātā attiecīgā amatierpilota mācību programma. Mācību programmā tiek iekļautas teorētiskās un praktiskās apmācības. Apliecības saņemšanai, pretendents kā minimums nolido 30 mācību lidojumu stundas ar attiecīgā tipa vai klases lidmašīnu, 15 h mācību lidojumi ar lidojumu instruktoru; 6 h patstāvīgi, no kurām trīs stundām ir jābūt maršruta lidojumiem, no kuriem viens maršruta lidojums nav īsāks par 150 km.

Pēc sekmīgas mācību programmas pabeigšanas mācību organizācijā, CAA kārto teorētiskos eksāmenus deviņos priekšmetos ( mācību priekšmeti: Civilo aviāciju regulējošie normatīvie akti; vispārējas zināšanas par gaisa kuģi; cilvēka veiktspēja un ierobežojumi, apdraudējumi un kļūdu pārvaldība; gaisa kuģa lidojumu principi; gaisa kuģa ekspluatācijas procedūras; gaisa kuģa raksturojumi, centrēšana un lidojuma plānošana; meteoroloģija; navigācija; radiosakari.) un praktisko eksāmenu-lidojumu veikšanas prasmes pārbaudi.

Svarīgi atzīmēt, arī to, ka pilotam ir jābūt atbilstošam veselības stāvoklim. Ja persona pretendē uz amatierpilota apliecību ar tiesībām pilotēt gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanās masa nav lielāka par 495 kg, tad apliecības saņemšanai pretendents uzrāda derīgu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja medicīnisko uzziņu, kas izsniegta bez ierobežojumiem var ar ierobežojumiem "brilles".
Ja persona vēlas pilotēt gaisa kuģi, kas smagāks par iepriekš minēto, tad apliecības saņemšanai jāuzrāda derīgu Vispārējo Aviācijas Prasību (JAR-FCL 3) atbilstošu pirmās vai otrās klases medicīnas sertifikātu.

Cik Latvijā ir avioklubu?

Latvijā ir 11 juridiskas personas - Biedrība “Latvijas Izpletņu lēkšanas sporta federācija”,
Biedrība “Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija”,
Biedrība “Latvijas Lidmodeļu sporta federācija”,
Biedrība “Latvijas Raķešu-kosmiskā modelisma sporta savienība”,
Biedrība “Latvijas Planieru sporta federācija”,
“Latvijas Pilotu amatieru-aviokonstruktoru biedrība”,
Biedrība “Latvijas Gaisa balonu sporta savienība” (LGBSS),
Biedrība “Latvijas Paraplanierisma federācija”,
Biedrība “Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubs”,
Biedrība “Rīgas Izpletņu sporta klubs”,
PSAC SIA “RAK”, kuras ir apvienojušās divās apvienībās - Biedrībā “Latvijas Aeroklubs” un Latvijas Izpletņu lēkšanas sporta federācijā.

Vai var lidot Latvijā ar ārvalstīs izsniegtu pilota apliecību ja apliecības izsniedzēja valsts nav JAA dalībvalsts?

Informāciju uz šo jautājumu atradīsiet sadaļā: AVIĀCIJAS PERSONĀLA LICENCĒŠANA > Pilotu apliecības

Kas ir „PROFESIONĀLIE PILOTI”?

„Profesionālie piloti” ir šādi gaisa kuģa pilotu apliecību īpašnieki:
Aviolīniju transporta piloti (ATPL);
Komercpiloti (CPL);
Daudzpilotu gaisa kuģa piloti (MPL).

Privātpilots nedrīkst veikt komerclidojumus, bet profesionālajam pilotam ir tiesības veikt komerclidojumus.
Ja esat nolēmis kļūt par profesionālo pilotu, sīkāku informācija Jums sniegs aviācijas personāla sertificēšanas daļā.

Kā kļūt par privātpilotu?

Pretendentam uz studentpilota apliecības saņemšanas brīdi jābūt 16, bet uz privātpilota apliecības saņemšanas brīdi 17 gadus vecam. Pirms patstāvīgo mācību lidojumu uzsākšanas, pretendentam ir jāsaņem studentpilota apliecība un I vai II klases veselības apliecība.

Medicīnisko pārbaudi var veikt tikai autorizēts aviācijas medicīnas eksaminētājs vai sertificētā aviācijas medicīnas centrā. Medicīniskajā eksaminācijā tiek veikta dzirdes, redzes un vispārējā veselības pārbaude. Medicīnisko eksamināciju vēlams veikt pirms pilota mācību kursu uzsākšanas.

Teorētiskās zināšanas var apgūt CAA apstiprinātos mācību kursos. Teorētiskajā mācību kursa programmā pretendentam jāapgūst zināšanas par gaisa likumdošanu, gaisa kuģa sistēmu un dzinēju ekspluatāciju, lidojuma parametru raksturojumiem un lidojumu plānošanu, meteoroloģiju, navigāciju, radiotelefona sakariem un frazeoloģiju u.c. zināšanas.
Beidzot teorētisko mācību kursu pretendentam CAA ir jākārto teorētisko zināšanu eksāmens rakstiski latviešu vai angļu valodā.

Praktisko lidojumu laikā tiek apgūtas iemaņas gaisa kuģa vadībā. Pretendentam mācību lidojumu laikā jāveic ne mazāk kā 45 stundas lidmašīnas pilota nolidojuma. Pretendenta lidojumu veikšanas prasmju pārbaudi veic CAA apstiprināts eksaminētājs vai inspektors.

Kad studentpilots ir nokārtojis CAA teorētiskos un lidojumu veikšanas prasmju pārbaudes eksāmenus, pretendents var saņemt privātpilota apliecību.

Papildus informācija ir atrodama sadaļā Privātpilotiem.