Par lidojumu informācijas sniegšanu

PAR IKGADĒJO LIDOJUMU INFORMĀCIJAS SNIEGŠANU

Vispārējās nozīmes gaisa kuģu ekspluatantiem saskaņā ar likuma ,,Par aviāciju” 6. panta otrās daļas 5) punktu, Eiropas Civilās Aviācijas Konferences (ECAC) prasībām un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu nr. 1033 (13. punktu), līdz 31. janvārim par iepriekšējo gadu Civilās aviācijas aģentūras Drošības statistikas nodaļai jāsniedz šādu informāciju (skatīt veidlapu):

  • Nolidojums (stundas)
  • Lidojumu skaits

Ja šajā periodā lidojumi nav veikti, lūdzam par to informēt CAA, atsūtot anketu.

» Veidlapa: Ziņojums par 20__. gada lidojumiem

Augšminētā informācija tiek izmantota (apkopotā veidā) "Gada pārskata par civilās aviācijas lidojumu drošības līmeni" izstrādei. 

Informāciju (aizpildītu veidlapu) sūtīt uz Drošības statistikas nodaļas e-pastu SIDD@caa.gov.lv vai pa faksu +371 67507910.