Par avārijas vietas noteicējraidītājs ekspluatāciju Latvijā

Inspekciju rezultātā Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa atklājusi, ka daudzi gaisa kuģu īpašnieki nav izpildījuši ICAO ANNEX 6/II 2.4.12. punkta, kā arī Komisijas regulas (ES) Nr. 800/2013 NCC.IDE.A.170 (helihopteriem NCO.IDE.H.170) Avārijas vietas noteicējraidītājs (ELT) (turpmāk ELT) prasības.

a) Lidmašīnās uzstāda:
1) jebkura veida ELT – lidmašīnām, kam pirmais individuālais CofA izdots 2008. gada 1. jūlijā vai pirms šā datuma;
2) automātisku ELT - lidmašīnām, kam pirmais individuālais CofA izdots pēc 2008. gada 1. jūlija; vai
3) glābšanas ELT (ELT(S)) vai personas vietu norādošo bāku (PLB), ko pārvadā apkalpes loceklis vai pasažieris, ja lidmašīna sertificēta ar maksimālo pasažieru sēdvietu konfigurāciju ne vairāk par sešām.
b) Visu veidu ELT un PLB jāspēj vienlaikus pārraidīt signālus 121,5 MHz un 406 MHz diapazonā.

Valsts aģentūra ,,Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk Civilās aviācijas aģentūra) gaisa kuģu īpašniekus un izmantotājus lūdz informēt Civilās aviācijas aģentūru par plānotajiem pasākumiem. Civilās aviācijas aģentūra informē, ka gaisa kuģa lidojumu derīguma termiņa pagarināšanai nepieciešams izpildīt ICAO ANNEX 6/II 2.4.12. punkta prasības.