Vides aizsardzība

Gaisa kuģu operatoru emisiju un tonnkilometru ziņojumu rezultāti

Airbaltic:
2010.gadā:
emisijas - 492312 t CO2
tonnkilometri - 424066202

2011.gadā:
emisijas - 443403 t CO2

2012.gadā:
emisijas - 286527 t CO2

2013.gadā:
emisijas - 272063 t CO2
 
2014.gadā:
emisijas - 265566 t CO2
 

2015.gadā:
emisijas – 285839 t CO2

2016.gadā:
emisijas - 285529 t CO2
 
2017.gadā:
emisijas - 321002 t CO2
 
2018.gadā:
emisijas – 365183  t CO2
tonnkilometri - 350 136 784
 
2019.gadā:
emisijas – 415 031 t CO2

 

SmartLynx:
2010.gadā:
emisijas - 29859 t CO2
tonnkilometri - 34257528

2011.gadā:
emisijas - 25900 t CO2

2012.gadā:
emisijas - 19972 t CO2

2013.gadā:
emisijas - 11846 t CO2
 
2014.gadā:
emisijas - 10813 t CO2
 

2015.gadā:
emisijas -  10913 t CO2

2016.gadā:
emisijas - 17841 t CO2
 
 
2017.gadā:
emisijas - 2707 t CO2
 
2018.gadā:
emisijas - 1051 t CO2
tonnkilometri - 1 898 505
 
2019.gadā:
emisijas - 1326 t CO2
       
 
 

Primera Air Nordic:
2015.gadā:
Emisijas – 48519 t CO2

2016.gadā:
emisijas - 45367 t CO2
 
2017.gadā:
emisijas - 54881 t CO2
 

 

 

Gaisa kuģu operatori, kas 2013.gadā nav iesnieguši ikgadējo emisijas ziņojumu par 2012.gadu.

CRCO 
identifikācijas 
numurs

Gaisa kuģu operatora nosaukums

Oglekļa dioksīda 
emisijas tonnas 
2012. gadā

28309
AEROKLUB AIST
0
37312
AERO TRANSPORTE SA
0
35251
AIRCOMPANY GRODNO
0
31027
FERAFORT INVESTMENT
0
35448
HENNY, J
0
37294
MARIMAX JETS LTD.
0
24839
RUSAIR JOINT STOCK
0
37697
SKY GUINEE AIRLINES
54
36339
TARCO AIR
0
35294
TRI STAR AVTN CO
0
34617
WINGS4US
0

 

Gaisa kuģu operatori, kas 2015.gadā nav iesnieguši ikgadējo emisijas ziņojumu par 2013. un 2014.gadu.

Nav

Gaisa kuģu operatori, kas 2016.gadā nav iesnieguši ikgadējo emisijas ziņojumu par 2015.gadu.

Nav

Gaisa kuģu operatori, kas 2017.gadā nav iesnieguši ikgadējo emisijas ziņojumu par 2016.gadu.

Nav

Gaisa kuģu operatori, kas 2018.gadā nav iesnieguši ikgadējo emisijas ziņojumu par 2017.gadu.

Nav

Gaisa kuģu operatori, kas 2019.gadā nav iesnieguši ikgadējo emisijas ziņojumu par 2018.gadu.

Nav

Gaisa kuģu operatori, kas 2020.gadā nav iesnieguši ikgadējo emisijas ziņojumu par 2019.gadu.

Nav

 
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums par emisijas kvotu piešķiršanu gaisa kuģu operatoriem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums par emisijas kvotu piešķiršanu gaisa kuģu operatoriem

Gaisa kuģu operatoru ikgadējie emisiju ziņojumi

AirBaltic emisiju ziņojums par 2012. gadu (šeit)
SmartLynx emisiju ziņojums par 2012. gadu (šeit)
AirBaltic emisiju ziņojums par 2013. gadu (šeit)
SmartLynx emisiju ziņojums par 2013. gadu (šeit)
AirBaltic emisiju ziņojums par 2014. gadu (šeit)
SmartLynx emisiju ziņojums par 2014. gadu (šeit)
AirBaltic emisiju ziņojums par 2015. gadu (šeit)
SmartLynx emisiju ziņojums par 2015. gadu (šeit)
Primera Air Nordic emisiju ziņojums par 2015.gadu (šeit)
AirBaltic emisiju ziņojums par 2016. gadu (šeit)
SmartLynx emisiju ziņojums par 2016. gadu (šeit)
Primera Air Nordic emisiju ziņojums par 2016.gadu (šeit)
AirBaltic emisiju ziņojums par 2017. gadu (šeit)
SmartLynx emisiju ziņojums par 2017. gadu (šeit)
Primera Air Nordic emisiju ziņojums par 2017.gadu (šeit)
AirBaltic emisiju ziņojums par 2018. gadu (šeit)
SmartLynx emisiju ziņojums par 2018. gadu (šeit)
AirBaltic emisiju ziņojums par 2019. gadu (šeit)
SmartLynx emisiju ziņojums par 2019. gadu (šeit)

 

Civilās aviācijas aģentūras pieņemtie lēmumi par emisiju ziņojumiem

CAA Lēmums par Airbaltic emisiju ziņojumu 2012. (šeit)
CAA Lēmums par SmartLynx emisiju ziņojumu 2012. (šeit)
CAA Lēmums par AirBaltic 2013. un 2014. gada emisiju ziņojumu (šeit)
CAA Lēmums par SmartLynx 2013. un 2014. gada emisiju ziņojumu (šeit)
CAA Lēmums par Airbaltic emisiju ziņojumu 2015. (šeit)
CAA Lēmums par SmartLynx emisiju ziņojumu 2015. (šeit)
CAA Lēmums par Primera Air Nordic emisiju ziņojumu 2015. (šeit)
CAA Lēmums par Airbaltic emisiju ziņojumu 2016. (šeit)
CAA Lēmums par SmartLynx emisiju ziņojumu 2016. (šeit)
CAA Lēmums par Primera Air Nordic emisiju ziņojumu 2016. (šeit)
CAA Lēmums par Airbaltic emisiju ziņojumu 2017. (šeit)
CAA Lēmums par SmartLynx emisiju ziņojumu 2017. (šeit)
CAA Lēmums par Primera Air Nordic emisiju ziņojumu 2017. (šeit)
CAA Lēmums par Airbaltic emisiju ziņojumu 2018. (šeit)
CAA Lēmums par SmartLynx emisiju ziņojumu 2018. (šeit)
CAA Lēmums par Airbaltic emisiju ziņojumu 2019. (šeit)
CAA Lēmums par SmartLynx emisiju ziņojumu 2019. (šeit)