Organizācijas, kas atbilst 2011. gada 3. novembra Komisijas regulas (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr. 216/2008 prasībām un kuras ir saņēmušas no Valsts Aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” apstiprinājumu saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumiem Nr. 623 „Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanu un apliecību izsniegšanu” veikt gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sākotnējo apmācību un izsniegt gaisa kuģu salona apkalpes locekļu apliecības:

Gaisa kuģu salona apkalpes locekļu apmācība

Nosaukums Adrese Mājaslapa
1. A/S „Air Baltic Corporation” Lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV-1053, Latvija www.airbaltic.lv
2. SIA „SmartLynx Airlines” "Mazrūdas", Mārupes novads, LV-1053, Latvija www.smart-lynx.com