Augsta riska komerciālo specializēto darbību saraksts

INFORMĀCIJA EKSPLUATANTIEM, KURIEM JĀSAŅEM LATVIJAS CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRAS (CAA) ATĻAUJAS AUGSTA RISKA KOMERCIĀLO SPECIALIZĒTO DARBĪBU VEIKŠANAI

VISPĀRĪGI

Komisijas Regula (ES) Nr. 965/2012, ar grozījumiem, nosaka, ka kompetentā iestāde publicē publiski pieejamu sarakstu ar augsta riska komerciālo specializēto darbību aktivitātēm, lai ekspluatanti būtu informēti, kad viņiem jāsaņem atļauja šo darbību veikšanai.

Kompetentās iestādes prasības izsniegt atļauju augsta riska komerciālām specializētām darbībām (SPO) ir izklāstītas II pielikumā, un operatora prasības veikt komerciālo SPO ir izklāstītas Komisijas Regulas (ES) Nr. 965/2012 III pielikumā un VIII pielikumā.

Ekspluatants, kas nodrošina komerciālu specializētu ekspluatāciju, iesniedz pieteikumu un saņem atļauju, kuru izdevusi ekspluatanta kompetentā iestāde, pirms tādas paaugstināta riska komerciālas specializētas ekspluatācijas sākšanas:
•    kuru veic virs apgabala, kurā ārkārtas situācijā, visticamāk, tiks apdraudēta trešo personu drošība uz zemes, vai
•    kas – kā to noteikusi tās vietas kompetentā iestāde, kurā šo ekspluatāciju veiks, – šīs ekspluatācijas īpašo iezīmju un tā apgabala iezīmju dēļ, kurā tā norisināsies, rada paaugstinātu risku, jo sevišķi trešajām personām uz zemes.

AUGSTA RISKA KOMERCIĀLO SPECIALIZĒTO DARBĪBU SARAKSTS

Šis saraksts ir publicēts saskaņā ar AMC1 ARO.OPS.150
Saraksts ir derīgs visiem ES ekspluatantiem, kas strādā konkrētā dalībvalsts tirgū
Sarakstu, vajadzības gadījumā, var atjaunināt

•    Komerciālas specializētās darbības, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 965/2012 Part-SPO, kas tiek veiktas zem minimālā augstuma saskaņā ar SERA 3105;
•    Darbības ar kravu helikoptera ārējā piekarē virs pilsētām, blīvi apdzīvotos rajonos vai cilvēku pulcēšanās vietām;
•    Darbības ar ārējo kravu, kurā piedalās cilvēki (HEC);
•    Akrobātiskie lidojumi;
•    Specializētas darbības, kuru laikā nepieciešams pārvadāt bīstamās kravas;
•    Darbības, kurās personas, kas nav apkalpes locekļi, lidojuma laikā atstāj gaisa kuģi vai dodas uz gaisa kuģi;
•    Citas darbības, kurām riska novērtējuma rezultāti, kuri jāveic ekspluatantam saskaņā ar SPO.OP.230, ir identificējuši augstu risku saskaņā ar ORO.SPO.110 (a).

Kontaktpersona, augsta riska komerciālās specializētās darbības atļaujas saņemšanai, saskaņā ar ARO.OPS.150, tostarp attiecībā uz pārrobežu augstas riska komerciālu specializētu darbību:

Vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas nodaļas vadītājs Gatis Jurkāns
gatis.jurkans@caa.gov.lv