CAAhttp://old.caa.lv/lvCOVID-19. Atbrīvojums no Part-FCL prasībām. (26.11.2020)http://old.caa.lv/lv/covid-19/covid-19-atbrivojums-no-part-fcl-prasibam-26-11-2020.htmlSakarā ar COVID-19 vīrusa izplatības turpināšanas Eiropas Savienības dalībvalstīs un joprojām pastāvošiem ceļošanas ierobežojumiem, kā rezultātā FCL apliecības turētājiem ir apgrūtinātas / ierobežotas iespējas piekļūt arī lidojumu simulācijas trenažieru iekārtām (FSTD), lai veiktu attiecīgas kvalifikācijas pārbaudes klases, tipa un instrumentu kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai, CAA ir pieņēmusi papildus atbrīvojumu (EASA Reference:712/20/0114) attiecībā uz FCL apliecības turētāju kvalifikācijas atzīmju/apstiprinājumu/ sertifikātu derīgu termiņu pagarināšanu. Atbrīvojums attiecas arī uz FCL apliecības turētāju instruktoru un eksaminētāju sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.2020-11-27 13:39:53covid-19-atbrivojums-no-part-fcl-prasibam-26-11-2020DažādiPar apliecinājumiem, ieceļojot Latvijāhttp://old.caa.lv/lv/covid-19/par-apliecinajumiem-iecelojot-latvija.htmlPirms ieceļošanas Latvijā Ieceļojot Latvijā, ir nepieciešams aizpildīt elektronisko apliecinājumu, ko var izdarīt www.covidpass.lv Plašāka informācija par ieceļošanas noteikumiem atrodama www.covid19.gov.lv2020-11-06 01:39:53par-apliecinajumiem-iecelojot-latvijaDažādiPar klientu pieņemšanu klātienēhttp://old.caa.lv/lv/covid-19/par-klientu-pienemsanu-klatiene-c.htmlLai nodrošinātu epidemioloģisko drošību, V/A “Civilās aviācijas aģentūra” struktūrvienības klientu pieņemšanu nodrošinās zemāk norādītajās dienās. Tikšanās laiku aicinām iepriekš saskaņot ar atbildīgo amatpersonu pa tālruni, kas pieejams sadaļā KONTAKTI 2020-12-23 04:20:15par-klientu-pienemsanu-klatiene-cDažādiValdība lemj par drošības pasākumu ievērošanas turpināšanu sabiedriskajā transportā un nosacījumiem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem pēc 9. jūnija http://old.caa.lv/lv/covid-19/valdiba-lemj-par-drosibas-pasakumu-ieverosanas-turpinasanu-sabiedriskaja-transporta-un-nosacijumiem-starptautiskajiem-pasazieru-parvadajumiem-pec-9-junija.htmlLai ierobežotu Covid-19 izplatību, šodien valdība lēma turpināt epidemioloģiskās drošības pasākumus sabiedriskajā transportā, kā arī noteica nosacījumus starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem un ceļošanai pēc 9. jūnija, beidzoties valstī pasludinātajai ārkārtējai situācijai. 2020-06-09 14:06:05valdiba-lemj-par-drosibas-pasakumu-ieverosanas-turpinasanu-sabiedriskaja-transporta-un-nosacijumiem-starptautiskajiem-pasazieru-parvadajumiem-pec-9-junijaDažādiIeceļotājiem no valstīm ar lielu Covid-19 inficēto skaitu būs nepieciešams aizpildīt apliecinājumu par pašizolācijuhttp://old.caa.lv/lv/covid-19/iecelotajiem-no-valstim-ar-lielu-covid-19-inficeto-skaitu-bus-nepieciesams-aizpildit-apliecinajumu-par-pasizolaciju.htmlŠodien valdībā pieņemtie noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredz prasību personai, kas ieceļo Latvijā no Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētas valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, ievērot pašizolāciju. 2020-06-09 16:18:00iecelotajiem-no-valstim-ar-lielu-covid-19-inficeto-skaitu-bus-nepieciesams-aizpildit-apliecinajumu-par-pasizolacijuDažādiNo 10. jūnija vairs netiek izsniegtas satiksmes ministra atļaujas starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiemhttp://old.caa.lv/lv/covid-19/no-10-junija-vairs-netiek-izsniegtas-satiksmes-ministra-atlaujas-starptautiskajiem-pasazieru-parvadajumiem.htmlŠodien valdība lēma, ka, beidzoties ārkārtējai situācijai, no 10.jūnija satiksmes ministra izņēmuma atļaujas starptautisko pasažieru pārvadājumu reisu veikšanai nav nepieciešamas. Turpmāk starptautiskos pasažieru pārvadājumus regulēs Ministru kabineta noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.2020-06-09 17:37:59no-10-junija-vairs-netiek-izsniegtas-satiksmes-ministra-atlaujas-starptautiskajiem-pasazieru-parvadajumiemDažādiAtsaucoties uz 2020. gada 3 aprīļa ICAO vēstuli AN 11/55-20/50 Latvija paziņojusi Starptautiskās civilās aviācijas organizācijai par atšķirībām no 1 un 6 pielikuma balstoties uz Eiropas komisijas un Eiropas aviācijas drošības aģentūras (EASA) rekomendācijām Covid-19 pandēmijas laikā.(atšķirības definētas pielikumā angļu valodā) http://old.caa.lv/lv/covid-19/atsaucoties-uz-2020-gada-3-aprila-icao-vestuli-an-11-55-20-50-latvija-pazinojusi-starptautiskas-civilas-aviacijas-organizacijai-par-atskiribam-no-1-un-6-pielikuma-balstoties-uz-eiropas-komisijas-un-eiropas-aviacijas-drosibas-agenturas-easa-rekomendacijam-covid-19-pandemijas-laika-atskiribas-definetas-pielikuma-anglu-valoda.html2020-05-27 10:16:54atsaucoties-uz-2020-gada-3-aprila-icao-vestuli-an-11-55-20-50-latvija-pazinojusi-starptautiskas-civilas-aviacijas-organizacijai-par-atskiribam-no-1-un-6-pielikuma-balstoties-uz-eiropas-komisijas-un-eiropas-aviacijas-drosibas-agenturas-easa-rekomendacijam-covid-19-pandemijas-laika-atskiribas-definetas-pielikuma-anglu-valodaDažādiPar Latvijas CAA licenču turētāju VESELĪBAS APLIECĪBU derīguma termiņa pagarinājumu http://old.caa.lv/lv/covid-19/par-latvijas-caa-licencu-turetaju-veselibas-apliecibu-deriguma-termina-pagarinajumu.html2020-05-27 14:56:57par-latvijas-caa-licencu-turetaju-veselibas-apliecibu-deriguma-termina-pagarinajumuDažādiPagarināti ierobežojumi gaisa satiksmei uz Latvijas lidlaukiemhttp://old.caa.lv/lv/covid-19/pagarinati-ierobezojumi-gaisa-satiksmei-uz-latvijas-lidlaukiem.htmlValsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu līdz 9. jūnija plkst. 23.59 pagarinājusi noteiktos ierobežojumus starptautiskajiem pasažieru gaisa pārvadājumiem uz Latvijas Republikas lidlaukiem. 2020-05-26 03:34:41pagarinati-ierobezojumi-gaisa-satiksmei-uz-latvijas-lidlaukiemDažādiPagarināti aviācijas personāla veselības apliecību derīguma termiņihttp://old.caa.lv/lv/covid-19/pagarinati-aviacijas-personala-veselibas-apliecibu-deriguma-termini.html Ievērojot gaisa kuģu ekspluatācijas un gaisa satiksmes vadības nepieciešamību un ārkārtas apstākļus, valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) pagarinājusi aviācijas personāla veselības apliecību derīgumu termiņus. 2020-05-26 03:36:11pagarinati-aviacijas-personala-veselibas-apliecibu-deriguma-terminiDažādiCOVID-19. Atbrīvojums FCL daļas prasībām.http://old.caa.lv/lv/covid-19/covid-19-atbrivojums-fcl-dalas-prasibam.htmlCOVID-19. Atbrīvojums FCL daļas prasībām.2020-05-26 03:39:07covid-19-atbrivojums-fcl-dalas-prasibamDažādiTālvadības pilotu teorētisko zināšanu pārbaudi iespējams kārtot attālinātihttp://old.caa.lv/lv/covid-19/talvadibas-pilotu-teoretisko-zinasanu-parbaudi-iespejams-kartot-attalinati.htmlTālvadības pilotu teorētisko zināšanu pārbaudi attālināti iespējams nokārtot valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” bezpilota gaisa kuģu informatīvajā mājas lapā uas.caa.lv.2020-05-26 03:40:06talvadibas-pilotu-teoretisko-zinasanu-parbaudi-iespejams-kartot-attalinatiDažādiAr pasažieru gaisa kuģiem atļauts pārvadāt medicīnas preceshttp://old.caa.lv/lv/covid-19/ar-pasazieru-gaisa-kugiem-atlauts-parvadat-medicinas-preces.htmlLai nodrošinātu nepieciešamo medicīnas preču pārvadāšanu, ievērojot aviācijā noteiktās drošuma prasības, valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) divām Latvijas lidsabiedrībām šonedēļ ir izsniegusi ilgtermiņa atļaujas kravu pārvadājumiem pasažieru salonā. 2020-05-26 03:42:40ar-pasazieru-gaisa-kugiem-atlauts-parvadat-medicinas-precesDažādiAtbrīvojuma 711 /20/0154 piemērošanu kārtībahttp://old.caa.lv/lv/covid-19/atbrivojuma-711-20-0154-piemerosanu-kartiba.htmlAtbrīvojuma 711 /20/0154 piemērošanu kārtība2020-05-26 03:44:48atbrivojuma-711-20-0154-piemerosanu-kartibaDažādiLai nodrošinātu aviācijas darbības nepārtrauktību, pagarināti licenču termiņihttp://old.caa.lv/lv/covid-19/lai-nodrosinatu-aviacijas-darbibas-nepartrauktibu-pagarinati-licencu-termini.htmlLai nodrošinātu gaisa kuģu lidojumu drošumu un gaisa satiksmes vadību, valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) pieņēmusi lēmumus, ar kuriem aviācijas jomā strādājošajam personālam piešķirti atbrīvojumi no Eiropas Savienības regulu prasībām. 2020-05-26 03:46:10lai-nodrosinatu-aviacijas-darbibas-nepartrauktibu-pagarinati-licencu-terminiDažādiŠonakt stājas spēkā ierobežojumi gaisa satiksmei uz Latvijas lidlaukiemhttp://old.caa.lv/lv/covid-19/sonakt-stajas-speka-ierobezojumi-gaisa-satiksmei-uz-latvijas-lidlaukiem.htmlValsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu noteikusi, ka šonakt plkst. 00.00 pēc vietējā laika Latvijas Republikā tiek ierobežoti starptautiskie pasažieru gaisa pārvadājumi uz Latvijas Republikas lidlaukiem. 2020-05-26 03:48:02sonakt-stajas-speka-ierobezojumi-gaisa-satiksmei-uz-latvijas-lidlaukiemDažādiPārtrauc starptautiskos pasažieru lidojumus no un uz Latvijas lidostāmhttp://old.caa.lv/lv/covid-19/partrauc-starptautiskos-pasazieru-lidojumus-no-un-uz-latvijas-lidostam.htmlPārtrauc starptautiskos pasažieru lidojumus no un uz Latvijas lidostām2020-05-26 03:48:55partrauc-starptautiskos-pasazieru-lidojumus-no-un-uz-latvijas-lidostamDažādi