COVID-19. Atbrīvojums no Part-FCL prasībām. (26.11.2020) (26.11.2020)
Dažādi / CAA

Sakarā ar COVID-19 vīrusa izplatības turpināšanas Eiropas Savienības dalībvalstīs un joprojām pastāvošiem ceļošanas ierobežojumiem, kā rezultātā FCL apliecības turētājiem ir apgrūtinātas / ierobežotas iespējas piekļūt arī lidojumu simulācijas trenažieru iekārtām (FSTD), lai veiktu attiecīgas kvalifikācijas pārbaudes klases, tipa un instrumentu kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai, CAA ir pieņēmusi papildus atbrīvojumu (EASA Reference:712/20/0114) attiecībā uz FCL apliecības turētāju kvalifikācijas atzīmju/apstiprinājumu/ sertifikātu derīgu termiņu pagarināšanu. Atbrīvojums attiecas arī uz FCL apliecības turētāju instruktoru un eksaminētāju sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.

Detalizēta informāciju, lūdzu skatīt pievienotajos dokumentos. 

CAA_lemums_FCL

EASA - Exemption Article 71(2) 26_11_2020-2