Vēsture

1992.gada 30.janvāris

  • Satiksmes ministrija uzdod darba grupai izveidot Latvijas Republikas Gaisa kodeksu. Darba grupas darbības rezultātā tiek izstrādāts likuma ,, Par aviāciju” projekts, kurā galveno ieguldījumu deva Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta jurists, lidotājs V. Vismanis

1993.gada 22.februāris

  • Saeima pieņēma un Valsts prezidents izsludināja Latvijas Republikas likumu „Par aviāciju”, kas reglamentē visu aviācijas darbību valstī

1993.gada 1.septembris

  • Saskaņā ar likumu “Par aviāciju”, lai nodrošinātu valsts pārvaldes funkciju realizāciju civilajā aviācijā ar LR Satiksmes ministrijas pavēli Nr.220 tika nodibināta Latvijas Civilās aviācijas administrācija

1993.gada 15.oktobris

  • CAA uzsāk savu darbību ģenerāldirektora Andra Zalmaņa vadībā

1994.gada 20.oktobris

  • Saeima pieņēma un Valsts prezidents izsludināja Latvijas Republikas likumu „Par aviāciju” jaunā redakcijā, kas reglamentē CAA darbību

2001.gada 10.decembris

  • Par CAA ģenerāldirektoru tiek iecelts Māris Gorodcovs

2006.gada 1.janvāris

  • Civilās aviācijas administrācija tiek pārveidota par Valsts aģentūru ,,Civilās aviācijas aģentūra”