Vadība

Māris Gorodcovs

Dzimis 1967.g. 1. jūlijā, Tukumā

Darba pieredze

2006  Civilās aviācijas aģentūras direktors
2001 - 2006  Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektors
1997 – 2001  Air Baltic Corporation A/S
Kvalitātes nodrošināšanas departamenta viceprezidents

 • izveidota prasībām atbilstoša aviosabiedrības kvalitātes sistēma
 • iegūta 2000.g. Latvijas Kvalitātes balva

1997 - 2001  Civilās aviācijas administrācija
ģenerāldirektora padomnieks

 • izveidota CAA iekšējā audita sistēma

1996 – 1997  Civilās aviācijas administrācija
Lidotspējas daļas inspektors, integrācijas ES koordinators

 • izstrādāta Eiropas trokšņa direktīvu pārņemšana

1994 – 1996  Civilās aviācijas administrācija
Lidotspējas daļas speciālists
1988 – 1994  SIA Jumis
valdes priekšsēdētājs

Izglītība

1985 - 1992  Rīgas aviācijas universitāte
lidaparātu un aviācijas dzinēju ekspluatācija

 • pabeigta ar izcilību, inženieris

1982 - 1985  Jūrmalas 1. vidusskola

Speciālā apmācība

 • Negadījumu novēršanas, cilvēka faktora, kvalitātes auditu un aviācijas menedžmenta apmācība
 • SAAB 340 vispārīgais kurss
 • AVRO RJ70 vispārīgais iepazīšanās kurss, Vudforda
 • SAS organizēts JAR-OPS 1, JAR-145 un JAR-66 ievadkurss
 • JAA JAR-21, JAR-145, JAR-OPS M apmācības, Nīderlande
 • Eiropas lietu un procedūru kurss
 • Starptautiskā gaisa transporta regulējošās politikas seminārs
 • Kvalitātes auditēšana un Kvalitātes vadība aviosabiedrībās
 • Vadošā auditora apmācības kurss

Papildus pieredze

 • Latvian Legislation Screening sanāksme, Brisele
 • Nacionālo normatīvo dokumentu salīdzināšana ar ES normatīvajiem dokumentiem, Brisele
 • Bilateral Screening Meeting, Brisele
 • Vērtētāju grupas vadīšana 2003. gada balvas izcīņai Lielo uzņēmumu grupā

Valodas

 • Latviešu - dzimtā
 • Angļu un krievu - brīvi

Intereses

 • Aviācijas literatūra un vēsture