Budžets

 

Informācija par budžetu:

 

V/A Civilās aviācijas aģentūras budžets

Ar 2010.gada 1.janvāri CAA darbojas kā budžeta nefinansēta iestāde, kuras budžetu apstiprina Ministru kabinets. 2019.gadam CAA budžets apstiprināts ar Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.559 „Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2019. gada budžeta apstiprināšanu”

 

Resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam
Tāme 2016. gadam.
Precizētā tāme 2016. gadam.

Resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam
Tāme 2017. gadam.
Precizētā tāme 2017. gadam.

Resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam
Tāme 2018. gadam.
Precizētā tāme 2018. gadam.

Resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2019.gadam
Tāme 2019. gadam.
Precizētā tāme 2019. gadam.

Resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2020.gadam
Tāme 2020. gadam.
Precizētā tāme 2020. gadam.

Informācija par darba samaksu: