Par mums

Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" darba laiks:

Pirmdiena - Piektdiena : 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30

Direktora apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 16.30
Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Lūdzam apmeklējumu iepriekš pieteikt telefoniski - 67830936

Apmeklētājiem ir iespēja tikties arī ar daļu vadītājiem, iepriekš piesakoties pa tālruņiem:

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa: + 371 67830970
Aeronavigācijas daļa: + 371 67830953
Lidotspējas daļa: + 371 67507900
Aviācijas drošības daļa + 371 67830965
Lidlauku standartu un drošības daļa + 371 67830966
Aviācijas personāla sertificēšanas daļa + 371 67830955
Aviācijas medicīnas daļa +371 67507902
Civilās aviācijas aģentūra ir izveidota, lai īstenotu valsts civilās aviācijas un lidojumu  drošības politiku.

Vīzija

Civilās aviācijas aģentūra ir profesionāla, progresīva, korekta un darba tirgū konkurētspējīga organizācija, kas kā līdzvērtīgs un aktīvs biedrs organiski iekļāvusies pasaules un Eiropas civilās aviācijas sistēmā, nodrošinot tai atbilstošu augstu lidojumu drošības līmeni.

Civilās aviācijas aģentūras funkcijas

  • Īstenot valsts politiku civilās aviācijas drošības jomā
  • Nodrošināt valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju aviācijas drošības jomā
  • Atbilstoši kompetencei sniegt publiskos pakalpojumus
  • Atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienības institūcijās un civilās aviācijas starptautiskajās organizācijās jautājumos, kas saistīti ar aviācijas drošību
  • Īstenot valsts programmas un projektus civilās aviācijas drošības jomā, kā arī veikt citas nacionālajos, starptautiskajos un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās funkcijas

Civilās aviācijas aģentūras drošības pārskati

Gada drošības pārskati

Civilās aviācijas aģentūras plāni un stratēģijas

 

Civilās aviācijas aģentūras iekšējā informācija

 

Civilās aviācijas aģentūras dažāda informācija

Latvijas civilās aviācijas struktūra
Pārvaldes līgums
Starptautiskā Aviācijas nozares inspektora apliecība