Vēl var pieteikt atļaujas bezpilota gaisa kuģu lidojumiem pēc līdzšinējiem noteikumiem (13.08.2019)
Dažādi / CAA

Vēl var pieteikt atļaujas bezpilota gaisa kuģu lidojumiem pēc līdzšinējiem noteikumiem

Šodien Ministru kabinetā apstiprināts noteikumu projekts „Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi”, kas stāsies spēkā pēc to publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”. Lidojumiem, kas paredzēti tuvākajā laikā, vēl var pieteikt atļaujas pēc šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem.

Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi” pilnībā aizstās līdzšinējos MK noteikumus nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”. Līdz ar noteikumu projekta spēkā stāšanos viena no prasībām, lai saņemtu CAA atļauju lidojumu veikšanai, būs nokārtots tālvadības pilota eksāmens.

Ievērojot, ka iepazīšanās ar jaunajiem noteikumiem un eksāmena nokārtošana var prasīt laiku, aicinām personas, kurām nepieciešams veikt lidojumus augustā vai septembrī, laikus iesniegt pieteikumu lidojuma atļaujas saņemšanai saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem MK noteikumiem nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”. Izsniegtās atļaujas būs spēkā arī pēc jaunā noteikumu projekta spēkā stāšanās.

CAA saskaņā ar iepriekšējo MK noteikumu prasībām izskatīs tos atļauju pieteikumus, kas jauno MK noteikumu publicēšanas “Latvijas Vēstnesī” dienā būs iesūtīti līdz tās dienas plkst. 23.59 uz e-pastu caa@caa.gov.lv(pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai nodoti pastā (pasta zīmogs). Nākamajā dienā pēc MK noteikumu publikācijas CAA vairs nepieņems iesniegumus atļaujas saņemšanai saskaņā ar MK noteikumiem nr. 737. Plānots, ka MK noteikumi “Latvijas Vēstnesī” tiks publicēti tuvākajās dienās.

Paredzot, ka palielināsies iesniegto pieteikumu skaits atļaujas saņemšanai, aicinām tālvadības pilotus neatstāt iesniegumu iesniegšanu uz pēdējo brīdi.

Skaidrojošs materiāls ar dokumentu paraugiem, kā pieteikt atļaujas saņemšanu lidojumam ar bezpilota gaisa kuģiem saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem MK noteikumiem, pieejams CAA mājas lapā: www.caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/informativs-materials-drona-pilotesanas-atlaujas-sanemsanai.html