Par gaisa telpas ierobežošanu (19.07.2019)
Dažādi / CAA

Par gaisa telpas ierobežošanu

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – CAA), izvērtējot pasākuma organizatoru iesniegtos dokumentus, atļāvusi aviācijas skates “Wings Over Baltics Airshow 2019” organizēšanu un norisi lidostā "Jūrmala" Tukumā šajā nedēļas nogalē.

Pamatojoties uz izsniegto atļauju, ir veiktas izmaiņas gaisa telpas struktūrā un izveidots īslaicīgi ierobežota lidojumu zona abās pasākuma dienās – sestdien, 20. jūlijā un svētdien, 21. jūlijā, no plkst. 10 līdz 17. Slēgtās gaisa telpas zona iekļauj visu Tukuma pilsētu, stiepjoties no Slocenes līdz Plieņciemam un gandrīz līdz Džūkstei. Nesaskaņoti lidojumi ir aizliegti tādās apdzīvotās vietās kā Slocenē, Tumē, Ozolniekos, Smārdē, Milzkalnē, Slampē un Vienībā. Gaisa telpa pasākuma vajadzībām slēgta līdz 10 500 pēdu augstumam, kas ir vairāk nekā 3 kilometru augstums.

Aviācijas skatē neiesaistītai gaisa satiksmei ir ierobežojums izmantot aviācijas skates norises gaisa telpu, attiecīgi lidojumi ir aizliegti arī ar bezpilota gaisa kuģiem (droniem).

Ievērojot, ka aviācijas skates laikā notiks dažāda veida lidojumu paraugdemonstrējumi, bezpilota gaisa kuģu pasākuma vietā izmantošana ir īpaši bīstama un tāpēc ir aizliegta. Līdz ar to skates laikā nav atļauti nekādi lidojumi ar bezpilota gaisa kuģi – nedz skates programmas ietvaros, nedz citām ar pasākumu nesaistītām personām.

Visbiežāk tālvadības piloti pirms tam nav pārliecinājušies, vai konkrētajās vietās ir kādi gaisa telpas ierobežojumi. CAA atgādina, ka tālvadības pilotiem, pirms lidojuma veikšanas, jāpārliecinās vai konkrētajā vietā nav gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi, par ko var pārliecināties Latvijas Gaisa satiksmes interneta mājas lapā. CAA iepriekš ir saskārusies ar situācijām, kad lidojumi ar bezpilota gaisa kuģi tiek veikti īslaicīgi ierobežotā gaisa zonā. Personas, kuras veic nesaskaņotus lidojumus ar bezpilota gaisa kuģi slēgtā gaisa telpā, var tikt sodītas ar naudas sodu no 150 līdz 3000 euro.

Valsts policija pasākuma vietā veiks sabiedriskās kārtības uzraudzību, kā arī kontrolēs, vai tiek ievērots aizliegums izmantot bezpilota gaisa kuģu lietošanu. Savukārt CAA veiks aviācijas šovā iesaistīto gaisa kuģu pilotu un gaisa kuģu tehnisko un dokumentāro pārbaudi, uzraugot pasākuma atbilstību visiem aviācijas drošības un drošuma prasībām.

Tālvadības pilotiem, kuri neievēro bezpilota gaisa kuģu lietošanas noteikumus, un veic nesaskaņotus lidojumus ar dronu jārēķinās, ka viņu drons var tikt izņemts līdz administratīvā pārkāpuma lietas apstākļu noskaidrošanai.

Šā gada pirmajā pusgadā CAA ir izskatījusi 15 administratīvā pārkāpuma lietas par bezpilota gaisa kuģu lietošanas nosacījumu pārkāpumiem.

Slēgtās gaisa zonas ierobežojumi vizuāli redzami: https://www.airspace.lv/lgs/?b=w4orsm un https://www.airspace.lv/lgs/?b=cy673r