Par 59 procentiem palielinājies izsniegto atļauju skaits dronu lidojumiem (04.08.2019)
Dažādi / CAA

Par 59 procentiem palielinājies izsniegto atļauju skaits dronu lidojumiem

Šogad būtiski palielinājies izsniegto atļauju skaits bezpilota gaisa kuģu lidojumiem, pārsniedzot 2018. gadā visa gada laikā izsniegto atļauju skaitu. Vienlaikus nedaudz samazinājies pieļauto pārkāpumu skaits, liecina valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) dati.

2019. gada septiņos mēnešos izsniegtas 92 atļaujas lidojumiem ar bezpilota gaisa kuģiem. Tas ir par 59 procentiem vairāk nekā visa gada laikā pērn, kad tika izsniegtas 58 atļaujas. Vienlaikus vēl astoņos gadījumos atļauja tika atteikta. Tajos bezpilota gaisa kuģu lidojums lielākoties bija paredzēts lidlauku apkārtnē. Atteikuma iemesli bija novēlota pieteikuma iesniegšana atļaujai vai tas, ka CAA nekonstatēja spēju veikt pieņemami drošus bezpilota gaisa kuģa lidojumus. 2018. gadā visa gada laikā šādu pašu iemeslu dēļ bija atteiktas piecas atļaujas.

To, ka tālvadības piloti arvien godprātīgāk ievēro viņiem noteiktos noteikumus bezpilota gaisa kuģu lietošanā, apliecina ne vien pieaugošais atļauju pieteikumu skaits, bet arī fakts, ka šogad ir nedaudz samazinājies CAA izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits.

Šā gada septiņos mēnešos CAA ir izskatījusi 16 administratīvā pārkāpuma lietas, kamēr 2018. gada laikā tika izskatītas 32 administratīvā pārkāpuma lietas. Vienlaikus pērn tika pieļauti būtiski pārkāpumi bezpilota gaisa kuģu lietošanā, vadot tos bīstami tuvu pārējiem gaisa kuģiem. 2018. gadā CAA no citu gaisa kuģu pilotiem saņēma trīs ziņojumus par droniem, kas pietuvojušies pārāk tuvu gaisa kuģim. Šogad CAA saņēmusi vienu ziņojumu, turklāt atgadījums noticis ārpus Latvijas Republikas.

CAA norāda, ka šomēnes valdībā paredzēts skatīt Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi”, kas pilnībā aizstās līdzšinējos MK noteikumus. Līdz ar noteikumu projekta spēkā stāšanos viena no prasībām, lai saņemtu CAA atļauju lidojumu veikšanai, būs nokārtots tālvadības pilota eksāmens.

Ievērojot, ka iepazīšanās ar jaunajiem noteikumiem un eksāmena nokārtošana var prasīt laiku, aicinām personas, kurām nepieciešams veikt lidojumus augustā vai septembrī, laikus iesniegt pieteikumu lidojuma atļaujas saņemšanai saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem MK noteikumiem nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”. Izsniegtās atļaujas būs spēkā arī pēc jaunā noteikumu projekta spēkā stāšanās.

CAA saskaņā ar iepriekšējo MK noteikumu prasībām izskatīs tos atļauju pieteikumus, kas jauno MK noteikumu publicēšanas “Latvijas Vēstnesī” dienā būs iesūtīti līdz tās dienas plkst. 23.59 uz e-pastu caa@caa.gov.lv(pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai nodoti pastā (pasta zīmogs). Nākamajā dienā pēc MK noteikumu publikācijas CAA vairs nepieņems iesniegumus atļaujas saņemšanai saskaņā ar MK noteikumiem nr. 737. CAA plāno, ka MK noteikumu projekts varētu tiks skatīts valdības sēdē 13. augustā, bet MK noteikumi publicēti “Latvijas Vēstnesī” tuvākajās dienās pēc tās.

Paredzot, ka palielināsies iesniegto pieteikumu skaits atļaujas saņemšanai, aicinām tālvadības pilotus neatstāt iesniegumu iesniegšanu uz pēdējo brīdi.

Skaidrojošs materiāls ar dokumentu paraugiem, kā pieteikt atļaujas saņemšanu lidojumam ar bezpilota gaisa kuģiem saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem MK noteikumiem, pieejams CAA mājas lapā: www.caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/informativs-materials-drona-pilotesanas-atlaujas-sanemsanai.html

Aivis Vincevs
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
Komunikācijas vadītājs
Tālr.: 60001672
www.caa.lv
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv
Twitter: www.twitter.com/LV_CAA
Facebook: www.facebook.com/CivilasAviacijasAgentura