Nesaskaņoti lidojumi ar dronu Tet Rīgas maratona laikā ir aizliegti (17.05.2019)
Dažādi / CAA

Nesaskaņoti lidojumi ar dronu Tet Rīgas maratona laikā ir aizliegti

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) aicina tālvadības pilotus Tet Rīgas maratona laikā ievērot bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumus, neveicot aizliegtajās zonās lidojumus ar droniem.

CAA atgādina, ka Rīgā nedēļas nogalē notiks vairāki publiski pasākumi ar lielu dalībnieku un skatītāju skaitu. Personas, kuras vēlas veikt pasākuma filmēšanu vai fotografēšanu, aicināti ievērot bezpilota gaisa kuģu lietošanas noteikumus un atcerēties, ka iepriekš nesaskaņots lidojums ar dronu ir atļauts tikai vietās, kur šādi lidojumi nevar nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai, dzīvībai vai trešo personu mantai.

Ministru kabineta noteikumi nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi” nosaka, ka lidojumu ar dronu tuvāk par 50 metriem pasākuma vietai nedrīkst veikt bez CAA izsniegtas atļaujas. Atgādinām, ka nedēļas nogalē plānotie skrējieni ir paredzēti pa atsevišķām ielām. Šajā gadījumā pasākuma vietas statuss ir visām Tet Rīgas maratona laikā izmantojamām ielām, neatkarīgi vai tajā brīdī uz ielas notiek skrējiens. Vienlaikus jāatceras, ka dronu lidojumi ir aizliegti tuvāk par 50 metriem no cilvēku pulcēšanās vietām. Tādējādi lidojumu ar bezpilota gaisa kuģi nevar veikt tuvāk par 50 metriem skatītāju pulcēšanās vietām.

CAA atgādina, ka Rīgas centrā ir noteikta pastāvīgā aizlieguma zona EVR2, kas stiepjas no Rīgas pasažieru termināla līdz Dzelzceļa tiltam un no Dzirnavu ielas līdz Kuģu ielai otrpus Daugavai. Šajā zonā lidojumi ar bezpilota gaisa kuģi nav atļauti bez CAA un NBS Militārās policijas atļaujas.

Lidojumi bez īpašas CAA atļaujas ir pieļaujami ārpus iepriekšminētajām vietām, piemēram, virs Daugavas posmā starp Dzelzceļa un Salu tiltu, ievērojot ierobežojumu nepielidot tuvāk par 50 metriem cilvēku pulcēšanās vietām vai jebkāda pasākuma norises vietai (piemēram, Krasta ielai, kur notiks Tet Rīgas maratona skrējiens). Atgādinām, ka paralēli Tet Rīgas maratona Rimi Bērnu dienai Lucavsalā sestdien, 18. maijā, notiks arī Grila un BBQ Festivāls, pulcējot ievērojamu skaitu apmeklētāju.

Vienlaikus jāatceras, ka Rīgas centrā ir noteikta kontrolējamās gaisa telpas zona. Atbilstoši iepriekšminētajiem MK noteikumiem kontrolējamajā gaisa telpā lidojumu ar bezpilota gaisa kuģi nevar veikt augstāk par 50 metriem no zemes vai ūdens. Ārpus kontrolējamās gaisa telpas zonas lidojums ir atļauts līdz 120 metru augstumam.

CAA informē, ka Tet Rīgas maratona laikā virs pasākuma vietas un cilvēku pulcēšanās vietām būs iespējams redzēt lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem, jo CAA ir izsniegusi trīs atļaujas lidojumu veikšanai. Atļaujas izsniegtas, jo CAA ir izvērtējusi visus riskus, pārliecinājusies par lidojumu drošumu un atzinusi, ka tie neapdraudēs pasākuma dalībniekus un skatītājus. Atgādinām, ka nesaskaņoti lidojumu, kuru riski nav izvērtēti, var nodarīt kaitējumu cilvēka veselībai vai radīt finansiālus zaudējumus drona īpašniekam vai trešajām personām.

CAA atgādina, ka par Ministru kabineta noteikumu Nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi” neievērošanu fiziskām personām var piemērot administratīvo sodu līdz 700 euro, bet juridiskām personām līdz 3000 euro.

Pielikumā: Karte ar Rīgas centrā noteiktajām pastāvīgajām ierobežojuma zonām lidojumiem ar bezpilota gaisa kuģiem.

Aivis Vincevs
Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra”
Komunikācijas vadītājs
Tālr.: 60001672
www.caa.lv
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv
Twitter: www.twitter.com/LV_CAA
Facebook: www.facebook.com/CivilasAviacijasAgentura