Gorodcovs: Ir panākts vienots redzējums dronu integrācijai Latvijā (16.05.2019)
Dažādi / CAA

Gorodcovs: Ir panākts vienots redzējums dronu integrācijai Latvijā

Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” (Civilās aviācijas aģentūra) direktors Māris Gorodcovs iesaistītajām pusēm nosūtījis rekomendācijas “Ieteikumi bezpilota gaisa kuģu integrācijai Latvijā”. Tajā publiskā un privātā sektora pārstāvji vienojušies par kopīgu sadarbību un nākamajiem soļiem bezpilota gaisa kuģu (dronu) attīstībai valstī.

Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs uzsver: “Bezpilota gaisa kuģu sistēmas ir viena no straujāk augošajām nozarēm aviācijā un tā ietekme vērojama daudzās jomās, tostarp atpūtā un uzņēmējdarbībā. Valsts un publiskā sektora pārstāvji šajā dokumentā ir vienojušies, kādā virzienā Latvijā attīstīsies bezpilota gaisa kuģi un kā tie nākotnē integrēsies mūsu ikdienā. Ar kopīgām rekomendācijām visas iesaistītās puses strādās vienoti, lai dronu lietošana iedzīvotājiem un iestādēm būtu ērta, skaidri saprotama un galvenais – droša”.

Dokuments paredz, ka iesaistītās puses kopīgi strādās piecos dažādos virzienos. Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir jaunu tiesību aktu pieņemšana vai izmaiņu veikšana esošajā Latvijas tiesiskajā regulējumā, lai noteiktu bezpilota gaisa kuģu lietošanas pamatnoteikumus. Īpaša vērība pievērsta tieši dronu lietošanas drošumam, cilvēku privātumam, datu aizsardzībai, atbildībai, apdrošināšanai, drošībai un vides aizsardzībai. Vienlaikus rekomendācijas paredz vienotas gaisa telpas uzraudzības platformas izveidi, nosakot bezpilota gaisa kuģu sistēmu ģeogrāfiskās zonas, kā arī atrunāti valsts drošības un aizsardzības jautājumi attiecībā uz dronu lidojumiem.

Iesaistītās puses apzinājušās arī komunikācijas pasākumu plānus, piemēram, valsts iestādes savas kompetences ietvaros plāno izglītot sabiedrību par dronu izmantošanas nosacījumiem, bet aktuālai informācijai par bezpilota gaisa kuģu sistēmas darbības noteikumiem ir jābūt viegli pieejamai vienotā informācijas avotā. Vienlaikus rekomendācijas paredz informatīvu zīmju izvietošanu par aizliegumu veikt lidojumus konkrētās teritorijās bez īpašnieka piekrišanas, kā arī Latvijas robežas šķērsošanas vietās (lidostās, ostās) informācijas pieejamība tiks nodrošināta ceļotājiem, norādot tīmekļa vietni, kur iespējams iegūt informāciju par bezpilota gaisa kuģu sistēmu drošu izmantošanu Latvijas Republikas teritorijā.

Rekomendācijas izstrādātas ar Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eirokontrole) atbalstu. Latvijas pārstāve Eirokontrolē Liene Boutens norāda: “Latvija ir viena no pirmajām valstīm, kas, apzinot ieinteresētās puses gan no publiskā, gan privātā sektora, izstrādājusi šādu dokumentu. Dronu attīstībā drošuma un ekonomikas attīstības interesēm ir jāiet rokrokā. Rekomendācijas ir visaptverošs redzējums par dronu attīstību un no tām izriet nākamie soļi dronu integrācijai sadzīvē.”

Rekomendāciju izstrādē piedalījās un savā tālākā darbā tās izmantos Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Nacionālie bruņotie spēki, Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, VAS “Latvijas gaisa satiksme”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, Asociācija “Latvijas tālvadības gaisa kuģu sistēmas”.

Civilās aviācijas aģentūra vienlaikus atgādina, ka tuvākajā laikā valdībā tiks virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts par bezpilota gaisa kuģu lietošanu, kas precīzāk noteiks lidojumu veikšanas kārtību, kā arī tālvadības pilotu tiesības un pienākumus. MK noteikumu projekts pilnībā aizstās līdzšinējos MK noteikumus nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”.

Rekomendācija “Ieteikumi bezpilota gaisa kuģu integrācijai Latvijā” atrodama šeit.

 

Aivis Vincevs
Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra”
Komunikācijas vadītājs
Tālr.: 60001672
www.caa.lv
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv
Twitter: www.twitter.com/LV_CAA
Facebook: www.facebook.com/CivilasAviacijasAgentura