Jaunumi

Nozares aktualitātes

Publikācijas

Notikumi

  

V/A “Civilās aviācijas aģentūra” sākot no 2019.gada maija, sadaļā “Informācija un uzziņas” ievieto informāciju par apturētām, anulētām un nozaudētām apliecībām, licencēm, sertifikātiem.

News- "Civil aviation agency" from beginning of may 2019 post information about suspended, canceled and lost certificates and licenses.

For flight crew members http://caa.lv/lv/informacija-un-uzzinas/apturetas-anuletas-nozaudetas-apliecibas-licences-sertifikati/aviacijas-personals

For air traffic controllers http://caa.lv/lv/informacija-un-uzzinas/apturetas-anuletas-nozaudetas-apliecibas-licences-sertifikati/gaisa-satiksmes-vadibas-dispeceri

For cabin crew http://caa.lv/lv/informacija-un-uzzinas/apturetas-anuletas-nozaudetas-apliecibas-licences-sertifikati/gaisa-kuga-salona-apkalpe

For aircraft maintenance personnel http://caa.lv/lv/informacija-un-uzzinas/apturetas-anuletas-nozaudetas-apliecibas-licences-sertifikati/gaisa-kugu-tehniskas-apkopes-personals