Direktīvas

Pilns obligāto lidotspējas direktīvu oficiālais saraksts ir pieejams Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) mājas lapā: http://ad.easa.europa.eu/